Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2023

TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ CAMBLY THÁNG 04 và MỘT SỐ TÍNH NĂNG MỚI

Hình ảnh
TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ CAMBLY THÁNG 04 và MỘT SỐ TÍNH NĂNG MỚI Mã giảm giá: - Cambly 1-1 người lớn & Cambly Group (học nhóm): mã "HH2523" giảm 25% cho gói 01 tháng, có thể học thử 01 buổi 30 phút giá 50k (đky trực tiếp với Cambly) - Cambly Kids: Mã: "HHCK40" giảm 40% gói học 01 tháng, có thể học thử 01 buổi 30 phút giá 24k  Gói 01 tháng phù hợp cho bạn nào muốn trải nghiệm trong thời gian ngắn trước khi đăng ký gói dài hạn, trong lúc học vẫn có thể nâng cấp lên gói 3/12 tháng khi có SALE lớn (chỉ tính khoản chênh lệch) Tính năng mới của Cambly: 1. English Level Check : Bài test kiểm tra trình độ dành cho người dùng mới để nhận được đề xuất gói học phù hợp hơn, Link trải nghiệm: https://try.cambly.com/vn-level-check 2. Cambly AI ChatBot: (Free) Chat với Bot để luyện tập thêm ngoài việc học với gia sư Link trải nghiệm: http://cambly.com/en/student/cam-ai Một số lưu ý về Cambly: - Chỉ đăng ký trực tiếp với Cambly (Cambly không bán bất kỳ tài khoản/khóa học nào qu